Egmont er en erhvervsdrivende fond, og en del af Egmonts overskud går til at støtte børn og unge i svære livsvilkår i Danmark, Norge og Sverige. Vi arbejder for et godt børne- og ungdomsliv, der ruster alle børn og unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv.

Dreng der blæser sæbebobler

I Skandinavien har vi lige adgang til uddannelse - men ikke lige muligheder for at gennemføre. Mange børn og unge i svære livsvilkår kommer ikke godt igennem grundskolen og videre på en ungdomsuddannelse. I fx Danmark består kun 3 ud af 10 børn i udsatte positioner folkeskolens afgangseksamen. 

Den ulighed, vi ser tidligt i børns liv, kan trække spor hele livet igennem. Det mønster vil vi medvirke til at bryde. Derfor støtter vi de børn og unge, der har det sværest. Dem, der vokser op i fattigdom eller er anbragt uden for hjemmet. Dem, der har særligt svært ved at lære, som lever med sygdom eller har sociale udfordringer. Vores mærkesager dækker alle børne- og ungdomslivets faser, fra børnene bliver født, til de er unge og godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Vi arbejder for, at alle børn og unge får en tryg start på livet og en god skoletid, hvor de trives, lærer og er en del af fællesskabet. Målet er, at alle kan gennemføre en ungdomsuddannelse, der ruster dem til at skabe et godt liv.

Mærkesager

 

Egmont støtter gennem organisationer

 

Egmont Fondens støtte går til organisationer, der arbejder for børn og unge i svære livsvilkår. Vi støtter også privatpersoner, men gennem programmet En Håndsrækning, hvor støtten uddeles via partnerorganisationer, som er i direkte kontakt med familier, børn og unge med særlige behov.

Støtten uddeles af Mødrehjælpen, Røde Kors Danmark, Børnehjælpsdagen, Dansk Folkehjælp, Fonden for Socialt Ansvar, Efterskoleforeningen, Svenske Stadsmissioner og Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Læs mere på organisationernes egne hjemmesider.
 

3,9
 
 

fra vores fondstøtte

Vi bringer historier ud i verden, der har betydning for mennesker og samfund. Gennem vores støtte til børn og unge er vi med til at oplyse, inspirere og skubbe til forandringer. 

Børn i skole
Støtte til børn og unge
Styrker børn og unges læring og livsduelighed

Kun 3 ud af 10 børn i udsatte positioner består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Derfor startede Egmont Fonden i 2012 Lær for Livet, som i dag er et succesfuldt læringsprogram.

Barn og bedsteforældre
Støtte til børn og unge
Alle børn fortjener en tryg barndom

De Anbragtes Vilkår arbejder for at styrke livsvilkårene for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Egmont har støttet siden opstarten, og i dag er De Anbragtes Vilkår en respekteret organisation, hvis stemme bliver hørt helt ind på Christiansborg.

Barn der cykler
Støtte til børn og unge
Alle børn fortjener et godt børneliv

En jul uden gaver, en sommer uden aktiviteter eller en hverdagsaften uden mad på bordet. Det er virkeligheden for mange børn i Danmark, Sverige og Norge, som vokser op i økonomisk fattigdom. Igennem Egmonts program ‘En Håndsrækning’ samarbejder vi med organisationer, eksempelvis Sveriges stadsmissioner, der har et nært kendskab til børn, unge og familier, der lever i økonomisk fattigdom.

Egmont Fondens ophav

Historien om Egmont Fonden starter med iværksætteren Egmont Harald Petersen. Han voksede op i fattige kår, som søn af en enlig mor og som anbragt i pleje en del af sin barndom.

Egmont Harald Petersen glemte aldrig, hvor han kom fra. Efter hans død i 1914 testamenterede han, at en del af virksomhedens overskud skulle bruges til filantropiske formål. I 1920 blev Egmonts ønske en realitet, da hans enke, Elisabeth, og deres fem børn etablerede Egmont Fonden. Dermed blev virksomheden til en erhvervsdrivende fond, der har til formål at drive kommerciel virksomhed og forbedre livet for fattige og udsatte børn og familier. 

Vi har gennem vores fundats en stærk forpligtelse til at give tilbage til samfundet. Alt overskud går derfor til at udvikle vores medier og hjælpe børn og unge i svære livsvilkår.