Børn i skolen der laver lektier

Styrker børn og unges læring og livsduelighed

Det kan have konsekvenser for din skolegang, hvis du vokser op i en udsat position. Derfor findes Lær for Livet, som støtter børn og unge i svære livsvilkår i at stå stærkt i livet både i og udenfor skolen. Så de kan gennemføre folkeskolens afgangsprøve og komme godt videre i ungdomsuddannelse.

Støtte til børn og unge

Børn og unge i udsatte positioner oplever ofte udfordringer i skolen. Det kan blandt andet skyldes hyppige skoleskift, fravær der skaber læringshuller eller manglende voksenstøtte. Det kan gøre det vanskeligt at komme godt igennem grundskolen og videre på ungdomsuddannelse.

Derfor startede Egmont i 2012 signaturprojektet Lær for Livet. Et langsigtet læringsprogram, der styrker anbragte og udsatte børns læring og trivsel. Programmets ambition er at styrke børnenes faglige-, sociale- og personlige kompetencer, at de får øget lyst til læring, opnår bedre trivsel og på sigt får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv.

Dreng der læser

Et hædret program

Lær for Livets arbejder med en anerkendende tilgang og langsigtet indsats. Og børn og unge er altid involveret i den løbende udvikling af Lær for Livet. Med de ingredienser er Lær for Livet lykkes med at skabe gode livsbaner for mange børn og unge. Det blev bl.a. slået fast, da organisationen i 2023 blev hædret med Unicefs Børnepris.

Tiden som signaturprojekt ligger efterhånden mange år tilbage. I dag arbejder Lær for Livet også med andre fonde og næsten halvdelen af landets kommuner. Og partnerskabet med Egmont er stadig lige så stærkt, som det altid har været.

En helstøbt indsats

En central del af Lær for Livet er Learning Camps, hvor børn og unge i skoleferier knytter nye venskaber, får hjælp til udvalgte fag i skolen og udvikler sig personligt. Frivillige mentorer hjælper med lektier og andre aktiviteter, der styrker læring og trivsel. Og endeligt bygger Lær for Livet bro mellem hjem, skole og kommune, så læring fra camps forankres i hverdagen.

Flere stories