Egmont blev grundlagt af Egmont Harald Petersen i 1878, oprindeligt som et trykkeri, der snart efter blev til en publicistisk virksomhed. Mere end 145 år senere er det fortsat det, vi gør i Egmont: We bring stories to life.

Egmont Harald Petersen voksede op i fattigdom i en københavnerlejlighed med sin enlige mor Petrine. Som 17-årig stiftede han sit eget trykkeri, og hans mor måtte stå for det formelle og pantsatte både møbler, malerier, kasseroller og symaskinen for at finansiere sønnens ambition. Dette blev i 1878 begyndelsen på Egmont Harald Petersens karriere og på vores virksomhed.    

Egmont Harald Petersen viste tidligt socialt ansvar og interesse for vigtige dagsordner. Han ansatte kvindesagsforkæmperen Valborg Andersen som redaktør, og trykte plakater til sine magasiner, så alle kunne få kunst på væggene. Han brugte også en del af virksomhedens overskud på at hjælpe udsatte børn og familier, og sådan har det været lige siden, for Egmont Harald Petersen ønskede, at en del af overskuddet fra hans virksomhed skulle anvendes til filantropiske formål.  

I dag er vi i Egmont en af Nordens største medievirksomheder, og vi er stadig inspireret af Egmont Harald Petersens entreprenørånd og sociale ansvar. Hele Egmont er en fond, og vi har i mere end 100 år brugt en del af vores overskud på at hjælpe andre og givet liv til historier af betydning for mennesker og samfund.  

Tidslinje

Egmont Harald Petersen
1878: P. Petersens Bogtrykkeri bliver grundlagt

Historien om Egmont begynder i 1878. På vej gennem Københavns gader får den unge Egmont Harald Petersen øje på en sølv 25-øre mellem brostenene, som han samler op og putter i sin lomme. Denne mønt bliver Egmonts lykkemønt, for samme dag køber Egmont Harald Petersen sin første trykkemaskine, dengang også kendt som en 'fluesmækker', og grundlægger sin egen trykkerivirksomhed. Han opkalder virksomheden efter sin mor Petrine: ‘P. Petersens Bogtrykkeri’.  

Mere end 145 år senere passer vi stadig godt på lykkemønten i Egmonts hovedkvarter i Vognmagergade i København.

Gammel trykmaskine
De første år

Fra de første enkle tryksager som visitkort og brevpapir udvikler Egmont Harald Petersen snart sine teknikker, og virksomheden vokser. Han får flere kunder, ansætter medarbejdere og investerer i nye trykmaskiner.  Han er den første i Danmark til at anvende farvetryk og gøre firefarvet tryk tilgængeligt, og han holder sig opdateret om de nyeste trykteknikker og finder inspiration fra udlandet og i specialiserede publikationer.  

Damernes Blad
1901: Magasiner

Egmont Harald Petersen begynder at trykke magasinet Damernes Blad, og et år senere udgiver han også bladet. Han ændrer navnet på bladet til Hjemmet og sætter stærke kvinder i spidsen for magasinet, et særsyn dengang.    

Dermed bliver Egmont Harald Petersen også publicist, og det er stadig en vigtig del af grundlaget for vores virksomhed. I dag videreført af Story House Egmont. 

Gutenberghus bliver bygget
1914: Gutenberghus bliver til, og Egmont Harald Petersen dør

Egmont Harald Petersens virksomhed vokser, og han opfører et stort trykkeri og bladhus centralt i København, der opkaldes efter trykpressens opfinder, Johann Gutenberg. Gutenberghus er også virksomhedens navn frem til 1991.  

Egmont Harald Petersen dør den 5. august 1914 og når derfor ikke at se Gutenberghus færdigt. Han glemmer aldrig sin beskedne opvækst og sikrer med sit testamente, at en del af virksomhedens overskud skal bruges til at skabe bedre vilkår for andre.  

Støtte til enlige mødre
1938: Støtte til enlige mødre

Siden 1938 har Egmont samarbejdet med Mødrehjælpen med fokus på at styrke børn af udsatte og enlige mødre.  

Egmont Fonden bliver grundlagt
1920: Egmont Fonden bliver grundlagt

I 1920 omdanner Egmont Harald Petersens kone, Elisabeth, og deres fem børn, Dagmar, Axel, Inger, Karen og Holger, virksomheden til en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at Egmont nu har to formål: At drive kommerciel virksomhed og yde økonomiske støtte til fattige og sårbare børn og familier.  

Anders and kommer til Scandinavien
1948: Anders And kommer til Skandinavien

Egmont opnår rettighederne til at udgive Walt Disneys tegneserier og historier i Skandinavien. Dan Folke, der er direktør for Gutenberghus, opdager Anders And på sine rejser til Amerika og bringer den elskede figur til Skandinavien og udvikler Anders And-bladet.  

Disney International ekspansion
1950'erne: International ekspansion

Efter Anden Verdenskrig udvider Egmont forretningen til lande uden for Skandinavien. Først til de tysktalende lande, derefter til Storbritannien og senere til de østeuropæiske markeder, hvor vi især udgiver bøger og magasiner til børn og unge.  

Mand med filmkamera
1992: TV og film

Sammen med partnere fra medieverdenen grundlægger Egmont TV Gruppen Norge, som i 1992 bliver den førende public service-kanal i Norge. Siden 2012 har Egmont været eneejer af TV 2 i Norge. I 1992 bliver Nordens førende leverandør af underholdning, Nordisk Film, også en del af Egmont og med dette opkøb af et af verdens ældste filmselskaber udvider Egmont dermed til filmproduktion og -distribution. 

En stak af bøger fra Lindhardt og Ringhof
1961: Bøger

Egmont begynder at udgive bøger og lægger grundlaget for det, der senere bliver bogforlaget Lindhardt og Ringhof. I 2021 bliver Egmont også eneejer af Norges største forlagshus Cappelen Damm efter at have ejet det sammen med Bonnier siden 2007.   

Unge drenge der sidder og snakker
1994: Børn og unge i sorg

Egmont tager initiativ til Danmarks første psykologiske rådgivning for børn, som oplever sygdom og død i nærmeste familie.  I dag er indsatsen videreført i Børn, Unge & Sorg, som har status af nationalt videncenter på sorgområdet.

Barn der sidder med sin far
2012: Støtte til børn i skilsmisse 

Egmont Fonden øremærker midler til at skabe bedre vilkår for børn og unge, hvis forældre er skilt. Det bidrager bl.a. til en reform af skilsmisseområdet i 2019 og hjælp til mange børn, fx via en bisidderordning og rådgivning på BørneTelefonen. Egmont har støttet skilsmisseområdet med næsten 60 mio. kr. 

To drenge der krammer hinanden
2013: Anbragte børns læring og livsduelighed

Egmont tager initiativ til Lær for Livet, som arbejder for at styrke læring og livsduelighed hos anbragte børn. I dag er Lær for Livet en selvstændig organisation, som Egmont støtter.

Computer der står på et bord
2013: E-commerce

Egmonts magasin- og medievirksomhed, Story House Egmont, bevæger sig ind i branchen for e-commerce og begynder at opbygge en portefølje af succesfulde nordiske e-commerce virksomheder.  

Mand med høretelfoner på
2014: Digitale bogudgivelser og gavekortløsninger

I 2014 udvider Lindhardt og Ringhofs digitale forlag, SAGA, sine internationale aktiviteter inden for lydbøger og e-bøger. Og GoGift, som tilbyder digitale gavekortløsninger, bliver en del af Nordisk Film.  

Barn der sidder
2016: Småbørnsløftet 

Egmont Fonden lancerer i samarbejde med Tænketanken DEA Småbørnsalliancen og Småbørnsløftet. Alliancen bidrager bl.a. til, at de små børn bliver en politisk højere prioritering, og at der kommer mere fokus på børns tilknytning og udvikling i de første 1.000 dage. Egmont Fonden har investeret ca. 150 mio. kr. i småbørnsområdet. 

Børn der står og fremlægger i skolen
2020: 100 år som erhvervsdrivende fond

Egmont har givet tilbage til samfundet i 100 år, og det fortsætter vi med. Hvert år donerer vi ca. 13 millioner euro til at støtte børn og unge i svære livsvilkår i at få en uddannelse og et godt liv.  

Mand der spiller playstation
2016: Games

Nordisk Games, en del af Nordisk Film, begynder at investere i europæiske computerspilstudier og opbygger en stærk portefølje af computerspil. Nordisk Film er også officiel distributør af Sonys PlayStation i Norden og Baltikum.

Klip fra filmen Birthday Girl 2024
Idag: Vi driver medievirksomhed og støtter børn og unge

Egmont giver hver dag liv til historier gennem TV, film, games, bøger, magasiner og mere. Vores 50+ virksomheder og brands er på forkant med udviklingen, så vi kan skabe relevant og tilgængeligt indhold til den moderne forbruger. Vi fortsætter med at støtte de børn og unge, der har det sværest, i at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv.